Bestuurssamenstelling

VoorzitterT.M.L. de Wijs
Penningmeester I.I. van Laar
SecretarisJ. Burger
Vrijwilliger coördinator
S. de Jonge
Het bestuur is onbezoldigd en bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegelden.

Beleidsplan Stichting Dierenambulance Westland 2022 – 2025



Stichting Dierenambulance Dierenambulance Westland
RSIN:  855387397
KvK-nummer 63757486
Statutaire naam: Stichting Dierenambulance Westland
Postadres:
Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag
T: 0900-4035009
Email: info@dierenambulancewestland.nl


error: Content is protected !!