Stichting Dierenambulance Westland is een non-profitorganisatie en kan alleen haar hulpverlening aan dieren in nood doen door middel van uw donaties of giften.
Wilt u ook, dat wij onze doelen kunnen blijven verwezenlijken om een dier in nood te helpen.

error: Content is protected !!